Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση* κατάταξης αποφοίτου ΕΠΑΛ
  2. Αντίγραφο Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)
  3. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου.

 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ 2023Β-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΠΑΛ (πατήστε εδώ)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από ώρα 09.00 έως 13.00, που βρίσκεται στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, στον όροφο -1 του καινούργιου κτηρίου (είσοδος από οδό Χατζηκωνσταντή) αλλά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: diek@tzaneio.gov.gr