Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ – AΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Σύμφωνα με τον υπ. αρ. Γ6α/Γ.Π.7037-Β΄4445/22-08-2022:

1)Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.

Δικαιολογητικά:

  1. Απλή αίτηση  με το αίτημα για μετεγγραφή και την αιτία μετεγγραφής (παρατίθεται παραπάνω)
  2. Ατομικό δελτίο
  3. Δελτίο ταυτότητας

ΑΙΤΗΣΗ (πατήστε εδώ)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από ώρα 09.00 έως 13.00, που βρίσκεται στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, στον όροφο -1 του καινούργιου κτηρίου (είσοδος από οδό Χατζηκωνσταντή) αλλά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: diek@tzaneio.gov.gr

2)Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις  για αλλαγή ειδικότητας  καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΙΕΚ (πατήστε εδώ)

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση αλλαγής ειδικότητας
  2. Ατομικό δελτίο
  3. Δελτίο ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από ώρα 09.00 έως 13.00, που βρίσκεται στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, στον όροφο -1 του καινούργιου κτηρίου (είσοδος από οδό Χατζηκωνσταντή) αλλά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: diek@tzaneio.gov.gr