Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Συμβούλιο -Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία)»

Σήμερα ημέρα Δευτέρα, 04/12/2023 αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες  μοριοδότησης  και σειράς κατάταξης υποψηφίων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & αιγαίου, για την ειδικότητα της  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία)» για το Γ.Ν. Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση αποδοχή της θέσης εντός  2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.dioikhth@tzaneio.gov.gr

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία)»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ « ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Σήμερα ημέρα Τρίτη, 26/09/2023 αναρτήθηκε ο τελικός  πίνακας  μοριοδότησης  και σειράς κατάταξης υποψηφίων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & αιγαίου, για την ειδικότητα της  «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ» για το Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση αποδοχή της θέσης εντός  2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.dioikhth@tzaneio.gov.gr

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»

Σήμερα ημέρα 21/09/2023 αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες  μοριοδότησης  και σειράς κατάταξης υποψηφίων ιατρών για την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & αιγαίου, για την ειδικότητα της  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» για το Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση αποδοχή της θέσης εντός  2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.dioikhth@tzaneio.gov.gr

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΠ»

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 08/09/2023 αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης και σειράς κατάταξης υποψηφίων ιατρών για τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, για την ειδικότητα της  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΠ» για το Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως δηλώσουν αποδοχή της θέσης εντός 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: gr.dioikhth@tzaneio.gov.gr

 

Εκ της Γραμματείας του Συμβουλίου Συνεντεύξεων

Φανή Βλαχοπούλου

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166