Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Νοσηλευτικές Ειδικότητες

 1. Πότε ορίστηκαν νομικά οι ειδικότητες τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν οι Νοσηλευτές και ποιες είναι αυτές;
  Στον Ν.1579 αρ.5, ΦΕΚ 217/85 ορίζονται οι Ειδικότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι Νοσηλευτές και είναι οι εξής: 
  • Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα
  • Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα
  • Παιδιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα
  • Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ειδικότητα
 2. Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;
  To Φ.Ε.Κ 106/25-2-1988 (αρ.1) καθορίζει τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων. Σύμφωνα με το Νόμο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε., να έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Πότε ξεκίνησαν τα προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο μας;
  Το Γ.Ν.Π «Τζάνειο» , πληρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο, άρχισε να χορηγεί 
  • τη Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα τον Οκτώβριο του 1995
  • την Παθολογική Ειδικότητα τον Οκτώβριο του 1998.

  Τα τελευταία δε χρόνια είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στη 2η ΔΥΠΕ στο οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, την τελευταία τετραετία, χορηγείται η Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα.

 4. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων του Νοσοκομείου μας;
  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των Νοσηλευτών στην Παθολογική και Χειρουργική ειδικότητα ώστε να είναι ικανοί να εργάζονται υπεύθυνα σε χειρουργικούς – παθολογικούς τομείς και σε ειδικές μονάδες νοσηλείας, παρέχοντας εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε συνάρτηση με τις νέες θεωρήσεις των βασικών ανθρωπίνων αναγκών.
  Στόχοι του προγράμματος είναι να καταστήσει τους Νοσηλευτές ικανούς: 
  • Να εκτιμούν από Νοσηλευτικής πλευράς προβλήματα και ανάγκες του αρρώστου (οξέως ή χρονίως πασχόντων)
  • Να προγραμματίζουν τη νοσηλευτική τους φροντίδα με βάση ευρήματα από την αξιολόγηση
  • Να αναπτύξουν ετοιμότητα και ικανότητα για την πρόβλεψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση περιστατικών
  • Να αναπτύξουν διαπροσωπικές και διδακτικές δεξιότητες καθώς και ικανότητες για συμμετοχή σε έρευνα στον τομέα της Νοσηλευτικής
  • Να αναγνωρίζουν τις τρέχουσες και επικείμενες Νοσηλευτικές ανάγκες της κοινωνίας σε συνάρτηση πάντα με τις νέες θεωρήσεις και ανακατατάξεις των βασικών ανθρωπίνων αναγκών
 5. Ποιο είναι το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;
  Το σύστημα εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 
  • Θεωρητική εκπαίδευση
  • Πρακτική άσκηση
  • Γραπτή κλινική μελέτη
 6. Ποια η στελέχωση των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;
  Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται από το 2008 στο πρόγραμμα είναι: 
  • Σπυρίδου Αγγελική: Νοσηλεύτρια ΤΕ, υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας.
 7. Που στεγάζονται οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες;
  Οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες στεγάζονται στην νέα πτέρυγα του νοσοκομείου μας, στο 1ο υπόγειο.
  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4592709, 210-4592735
  FAX:
   210-4511564
  Στο χώρο αυτό γίνεται η θεωρητική εκπαίδευση και μέρος των εργαστήριων.
  Ο χώρος στέγασης περιλαμβάνει: 
  • Γραφείο εκπαιδεύτριας Χειρουργικής Ειδικότητα
  • Γραφείο νοσηλευτριών γραφείου εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
  • Αίθουσα διδασκαλίας
  • Χώρος ανάπαυσης
  • W.C
  • Αποδυτήρια (ντουλάπες)
  • Χώρος φωτοτυπικού και φύλαξης αρχείου
 8. Εξοπλισμός- υλικό.
  Ο εξοπλισμός που υπάρχει στη διάθεση του προγράμματος είναι: 
  • Βιβλιοθήκη
  • Γραφεία
  • Πίνακας- οθόνη
  • Πίνακας γραφής
  • Φωτοτυπικό μηχάνημα
  • Διαφανοσκόπιο
  • Προβολέας slides
  • Ηλεκτρονικός υπολογιστής
  • Βιβλία
  • Τεχνικά μέσα για την κλινική εξέταση ασθενούς (Στηθοσκόπιο, διαπασών κ.λ.π)
  • Πρόπλασμα ανθρωπίνου σώματος
  • Ανατομικοί χάρτες
 9. Ποιοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων;
  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των νοσηλευτών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ανά ειδικότητα σε κάθε εκπαιδευτικό έτος: 
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  1995-1996 10
  1996-1997 9
  1997-1998 8
  1998-1999 11 9
  1999-2000 6 11
  2000-2001 11 10
  2001-2002 8 9
  2002-2003 8 10
  2003-2004 11
  2004-2005 9
  2005-2006
  2006-2007 10
  2007-2008 12
  2008-2009 9
  2009-2010 9

  Στη συνέχεια, αναφέρεται ο αριθμός των νοσηλευτών που έχουν ειδικευτεί στη Χειρουργική και Παθολογική Ειδικότητα αντίστοιχα, παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που υλοποιείται στο Νοσοκομείο μας:

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1995-2003 2003-2010
  Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 52 ειδικ. νοσηλευτές 16 ειδικ. νοσηλευτές
  Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 5 1
  Θριάσιο 1 3
  Γ.Ν Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 1
  Ι.Κ.Α 1
  Αγία Όλγα 1
  Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά Μεταξά 3 2
  Ασκληπιείο Βούλας 1
  Γ.Ν. Ρόδου 1
  ΣΥΝΟΛΟ 64 24
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1995-2003 2003-2010
  Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 26 ειδικ. νοσηλευτές 18 ειδικ. νοσηλευτές
  Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 1
  Θριάσιο 1 2
  Αντικαρκινικό Ν. Πειραιά Μεταξά 3 4
  Νοσοκομείο «Ελπίς» 1
  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 2 1
  Ασκληπιείο Βούλας 2
  401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 1
  Γ.Ν Δυτικής Αττικής 5
  Ωνάσειο Κ.Κ. 1
  ΣΥΝΟΛΟ 37 31

  Μια γενικότερη εικόνα για το πώς εξελίχθηκε το πρόγραμμα των νοσηλευτικών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο μας από το 1998 έως το 2010 είναι η εξής:

  Φορέας-Τμήμα ή/και τίτλος προγράμματος Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου-Ιδιότητα Χρονική διάρκεια-Περίοδος Σύνολο Εκπαιδευτών(1:Εσωτερικοί, 2:Εξωτερικοί) Σύνολο Εκπαιδευομένων
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5/10/1998-4/9/1999

  41 Εσωτερικοί 

  15 Εξωτερικοί

  11
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5/10/1998-4/9/1999

  41 Εσωτερικοί 

  13 Εξωτερικοί

  9
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5/10/1999-4/9/2000 42 Εσωτερικοί
  15 Εξωτερικοί
  7
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 5/10/1999-4/9/2000 40 Εσωτερικοί
  13 Εξωτερικοί
  11
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 10/10/00-9/9/2001 39 Εσωτερικοί
  18 Εξωτερικοί
  11
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 10/10/00-9/9/2001

  39 Εσωτερικοί 

  14 Εξωτερικοί

  11
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 15/10/01-14/9/2002

  42 Εσωτερικοί 

  20 Εξωτερικοί

  8
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 15/10/01-14/9/2002

  39 Εσωτερικοί 

  16 Εξωτερικοί

  9
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 17/10/2002-16/10/2003

  40 Εσωτερικοί 

  18 Εξωτερικοί

  8
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 17/10/2002-16/10/2003

  36 Εσωτερικοί 

  16 Εξωτερικοί

  10
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Βουκάλη Ελένη- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 23/10/2003-22/10/2004

  43 Εσωτερικοί 

  11 Εξωτερικοί

  11
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Παθολογική Νοσηλ Ειδικότητα Κακαβά Βασιλική- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2/10/2006-1/10/2007

  44 Εσωτερικοί 

  18 Εξωτερικοί

  10
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Ζαχαριά Μαρία- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 25/10/2007-24/10/2008

  41 Εσωτερικοί 

  19 Εξωτερικοί

  12
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Ζαχαριά Μαρία- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 17/10/2008-16/10/2009

  43 Εσωτερικοί 

  16 Εξωτερικοί

  9
  ΠΓΝΠ «Τζάνειο»-Νοσηλευτική Υπηρεσία- Χειρουργική Νοσηλ Ειδικότητα Ζαχαριά Μαρία- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 16/10/2009-15/10/2010

  43 Εσωτερικοί 

  13 Εξωτερικοί

  9

Διεύθυνση

Ζαννή & Αφεντούλη, Πειραιάς

Τηλ.Κέντρο: 213 20 81 000  

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166