Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Γραφείο Εκπαίδευσης

Γενικά

Σύμφωνα με το Νόμο 3528/2005 άρθρο 47, παρ.3:

«Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική».

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός οργανωμένου γραφείου εκπαίδευσης που θα υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με την υπ΄αριθμ. 23/7-9-99 απόφασή του ορίζει τη λειτουργία Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.Η δραστηριότητά του διέπεται από τη φιλοσοφία της διακήρυξης για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Αμερικάνικου Συλλόγου Νοσηλευτών:

«Οι προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των νοσηλευτών, προάγουν τις ικανότητες τους αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων τους, τη διοίκηση, την έρευνα και την ανάπτυξη θεωριών με ένα και μοναδικό στόχο: τη βελτίωση της υγείας των πολιτών» (American Nurses Association, 1984).

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ανήκει οργανικά στο Γραφείο της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και εποπτεύεται από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον αρμόδιο Τομεάρχη.

Βρίσκεται στο υπόγειο της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου και λειτουργεί από τις 7.00-14.30 καθημερινά.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Παπαπδημητρίου Αικατερίνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc
Λατανιώτου Όλγα Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4592735, 210-4592709

FAX: 210-4511564

E-mail: nyektza@yahoo.com

Σκοπός και Στόχοι

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Η βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης.
 • Η επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Η υποστήριξη των προγραμμάτων κλινικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών, όπως αυτά ορίζονται από τα Εκπαιδευτικά τους Ιδρύματα.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

 • Η συνεχής ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας.
 • Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού.
 • Η συνεχής εκπαιδεύση και κατάρτιση του προσωπικού όλων των βαθμίδων.
 • Προσανατολισμός και εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων στη νοσηλευτική πράξη.
 • Η ενθάρρυνση του προσωπικού να συμμετέχει σε επιστημονικές δραστηριότητες του χώρου της υγείας.
 • Η συμμετοχή νοσηλευτών σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού με επιστημονικές ανακοινώσεις και εργασίες.
 • Εκπαίδευση Νοσηλευτών και Β. Νοσηλείας στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης.
 • Ενθάρρυνση των νοσηλευτών για συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης.

Λειτουργία

Η λειτουργία του Γραφείου Εκπαίδευσης για το έτος 2009 διαιρείται σε 2 επιμέρους προγράμματα:

 • Πρόγραμμα μαθημάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 • Πρόγραμμα μαθημάτων για φοιτητές –σπουδαστές

Πρόγραμμα μαθημάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Ενδονοσοκομειακή

Η ενδονοσοκομειακή εκπαίδευση προγραμματίστηκε βάσει :

Α) των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού όλων των βαθμίδων όπως αυτές εκφράστηκαν από τους εργαζόμενους

Β) της απόφασης του Υπουργού υγείας σχετικά με τον καθορισμό κανόνων οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ) που πρέπει να πληρούνται στα νοσοκομεία

Γ) τις τρέχουσες ανάγκες και εξελίξεις στο χώρο της υγείας.

Έτσι οργανώθηκαν μαθήματα :

Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
Σύμφωνα με τον Προγραμματισμό του Γραφείου για το έτος 2009 , το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ ακολούθησε ένας κύκλος 5 μαθημάτων πρακτικής εξάσκησης σε πρόπλασμα.. Για τη διενέργεια αυτών των μαθημάτων συνεργάστηκαν 5 γιατροί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μας και 4 νοσηλευτές. Τα μαθήματα παρακολούθησαν 51 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣ/ΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣ/ΤΕΣ
11/2/2009 2 2 2 7
26/2/2009 1 3 6 3
19/3/2009 1 3 2 8
29/5/2009 2 2 4 4
17/9/2009 1 2 6 9
ΣΥΝΟΛΟ 9 51

 

Στη διάρκεια των μαθημάτων έγινε προσπάθεια διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού που συμμετείχε. Από όλους τους συμμετέχοντες μόνο οι 8 είχαν συμμετοχή στο παρελθόν σε οργανωμένα προγράμματα (BLS ή ALS), δηλαδή ποσοστό 16 % παρόλο που οι περισσότεροι είχαν σχετική ενημέρωση από βιβλία ή συνέδρια. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία συμφώνησε για την ανάγκη διενέργειας και άλλων μαθημάτων αλλά και τη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους.

Κύκλος μαθημάτων για τραυματιοφορείς

 • Μετά από πρόσληψη νέων τραυματιοφορέων αλλά και αίτημα των παλαιοτέρων υλοποιήθηκε κύκλος μαθημάτων σχετικά με:
 • Μέτρα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Θέματα Δεοντολογίας- συμπεριφοράς και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ασφαλής μεταφορά ασθενούς
 • Φροντίδα και μεταφορά νεκρού
 • Μετακίνηση διασωληνωμένου ασθενούς

Τα μαθήματα παρακολούθησαν 23 τραυματιοφορείς στους οποίους δόθηκαν σημειώσεις σχετικά με τις θεματικές ενότητες.

Μαθήματα για όλο το προσωπικό
Έγιναν δύο μαθήματα από το Γραφείο Εκπαίδευσης για όλο το νοσηλευτικό προσωπικό με θέματα σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την υγιεινή των χεριών και την υποδοχή του πολυτραυματία στο ΤΕΠ.
Οι ιδιαίτερες ανάγκες που προέκυψαν με την εμφάνιση της πανδημίας της γρίπης Η1Ν1 καλύφθηκαν με μαθήματα προς όλο το προσωπικό σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων. Τα μαθήματα αποτελούνταν από το θεωρητικό μέρος αλλά και την παρουσίαση της ασφαλούς χρήσης των μέτρων ασφαλείας.

Μαθήματα για τους σπουδαστές και φοιτητές σε πρακτική άσκηση
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στο νοσοκομείο μας έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες τονίστηκαν ιδιαίτερα θέματα πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, εφαρμογής άσηπτου τεχνικής, συμπεριφοράς και διαπροσωπικών σχέσεων κτλ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση για την πανδημία της γρίπης Η1Ν1 με μαθήματα και διανομή έντυπου υλικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ημερίδες
Στο νοσοκομείο μας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ημερίδες:

 • Σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου μας ημερίδας με θέμα: « Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών, Νοσηλευτικών και Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας».
 • Σε συνεργασία με τη Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του νοσοκομείου μας πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΥΝΥΑΕ ημερίδα με θέμα «Από τη Νομοθεσία στην Καθημερινή Πρακτική».
 • Επίσης σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο μας Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα την Οξεοβασική Ισορροπία.

Με τη συμμετοχή του Γραφείου Εκπαίδευσης στην Επιτροπή διαρκούς Εκπαίδευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου, συμβάλαμε στην κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του νοσοκομείου.

Συμμετείχαμε ενεργά στη διανομή του περιοδικού του Νοσοκομείου μας «Επιστημονικά Χρονικά», ώστε να μπορεί το προσωπικό να ενημερώνεται για σύγχρονα ιατρικά θέματα αλλά και να μπορεί να συνδράμει και στο επιστημονικό έργο, αν το επιθυμεί με την αποστολή επιστημονικής εργασίας.

Εξωνοσοκομειακή
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης εκτός του νοσοκομείου μας και με σκοπό την ενθάρρυνση για συμμετοχή σε συνέδρια – σεμινάρια, ανά 2μηνο-3μηνο καταρτίζουμε ανάλογο ενημερωτικό έντυπο με ανακοινώσεις ημερομηνιών που το κοινοποιούμε σε όλα τα τμήματα και παραρτήματα ώστε όλο το προσωπικό να λάβει γνώση.
Αυτό επιτεύχθηκε πιο εύκολα και με την εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο και με την επικοινωνία και συνεργασία μας μέσω της ιστοσελίδας μας με άλλα Γραφεία Εκπαίδευσης των νοσοκομείων.
Έτσι μέσα στο 2009 αρκετά άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολούθησαν έναν σημαντικό αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

  Ημέρες Άτομα
Συνέδρια-Σεμινάρια 44 34
Ημερίδες 4 6
Σύνολο 44 40

Άλλες Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις Συνεδρίων

Διεύθυνση

Ζαννή & Αφεντούλη, Πειραιάς

Τηλ.Κέντρο: 213 20 81 000  

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166