Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Τεχνική Υπηρεσία

Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας: Σίδερης Πέτρος ΤΕ Εργοδηγών

Η Τεχνική Υπηρεσία απαρτίζεται από:

  • Τεχνικό Τμήμα
    Προιστάμενος: Γιαννακόπουλος  Γεώργιος ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρονικών
  • Τμήμα Βιοιατρική Τεχνολογίας
    Προιστάμενος: Νικηφόρος Γεώργιος ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρονικών

   email: teyp@tzaneio.gov.gr

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166