Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Πραξεις ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ενίσχυση του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» με επικουρικό προσωπικό για την

ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Κωδ. ΟΠΣ: 5070144

 

«Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ”»

Κωδικός ΟΠΣ: 5037947(Κωδ. Απόφασης 9391)

 

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ»

Κωδικός ΟΠΣ: 5041425 (Κωδ. Απόφασης 6591)

 

Ενίσχυση του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με επικουρικό προσωπικό για την

ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023

Κωδ. ΟΠΣ: 5211682

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166