Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Εξιτήριο

Τα εξιτήρια εκδίδονται από 08:00 έως 14:30.

Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το ιατρικό εξιτήριο στον ασθενή ή τον συνοδό, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, προς θεώρηση και λογιστική τακτοποίηση, εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες (διαφορά θέσης, εγκρίσεις εγγράφων κά).

Πριν την Αναχώρηση σας Βεβαιωθείτε ότι:

  • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.

  • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.

  • Τακτοποιήσατε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με το Λογιστήριο Ασθενών.

  • Παραλάβετε το εξιτήριό σας από το Τμήμα..

  • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166