Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Εισαγωγή

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο γίνεται με γνωμάτευση είτε από ιατρό του Νοσοκομείου (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από εφημερεύοντα ιατρό των ΤΕΠ (επείγουσα εισαγωγή).
Επείγουσα Εισαγωγή: Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον ιατρό Εντολή για επείγουσα εισαγωγή με την οποία προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης .
Προγραμματισμένη Εισαγωγή: Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές. Η εντολή για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές στο χειρουργικό τομέα εκδίδεται εντολή για εισαγωγή στη λίστα χειρουργείου, η οποία ενημερώνει τη Λίστα Χειρουργείων και αποδίδει σειρά προτεραιότητας. Η λίστα χειρουργείου είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών .

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:

  • Αποδεικτικό με το ΑΜΚΑ τους .

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν το συντομότερο δυνατό.

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166