Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Κλινικό Έργο

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΜΕΘ [καλύπτει όλα τα επείγοντα περιστατικά, δηλ. βαρύ πολλαπλού τραύμα, μετεγχειρητικά, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νευροχειρουργικά περιστατικά, ορθοπεδικά, καρδιοχειρουργικά και καρδιολογικά, αναπνευστικά γαστρεντερολογικά, νεφρολογικά κ.λ.π.]. Αριθμός κλινών στη ΜΕΘ: 12 κλίνες λειτουργούν, αριθμός κλινών στη ΜΑΦ: 6 κλίνες, που δεν λειτουργούν. Συμμετοχή καθημερινά στις εφημερίες, γενικές και μη γενικές.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ στη ΜΕΘ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟ-ΑΠΝΟΪΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Βρογχοσκόπηση)
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ και
ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Επιστημονικό & Εκπαιδευτικό Έργο

Συμμετοχή στη Συγγραφή Κεφαλαίων σε Ξενόγλωσσα Βιβλία και Ελληνόγλωσσα Βιβλία. Δημοσιεύσεις Επιστημονικών άρθρων σε Ξενόγλωσσα και Ελληνικά Περιοδικά. Εκπόνηση ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ. Διακρίσεις με ΒΡΑΒΕΙΑ Επιστημονικών Εργασιών μας σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Συμμετοχή ως ομιλητές, σχολιαστές, συντονιστές,πρόεδροι σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Συμμετοχή σε Διεθνή και Ελληνικά Ερευνητικά Πρωτόκολλα (Εγκεκριμένα). Συμμετοχή στην α. Εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής), β. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κλινικής.

Διοικητικό & Οργανωτικό Έργο

Συμμετοχή στο α. στο Δ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, κ.λ.π.

Αθ. Πρεκατές Δ/ντής ΜΕΘ

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού Εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166