Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Personnel 3 Columns

Ματσάγγος Σπυρίδων

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων TE

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, με αναπληρώτρια την Πενίδου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ.

Κουτρουμπέλη Καλλιρόη

Νοσηλεύτρια ΠΕ

Νοσηλεύτρια ΠΕ, με αναπληρώτρια την Πολυμέρη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΠΕ.

Δημητρακόπουλος Χρήστος

Ψυχολόγος ΠΕ

Ψυχολόγος ΠΕ, με αναπληρώτρια την Ελευθερίου Φωτεινή, Βιολόγο ΠΕ.

Ζαμπέλης Δημήτριος-Περσεύς

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, με αναπληρωτή τον Αθανασάκη Γεώργιο, Ειδικευόμενο Παθολογίας.

Μούρμουρας Νικόλαος

Επιμελητής Α' Ουρολογίας

Επιμελητής Α’ Ουρολογίας, με αναπληρωτή τον Κάσινο Νέαρχο, Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας.

Νικολαϊδης Ιωάννης

Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής

Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής, με αναπληρωτή τον Γαβριελάτο Γεράσιμο, Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας.

Without Space

Personnel 4 Columns

Ματσάγγος Σπυρίδων

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων TE

Ζαμπέλης Δημήτριος-Περσεύς

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Personnel With Carousel

 • Ματσάγγος Σπυρίδων

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων TE

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, με αναπληρώτρια την Πενίδου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ.

 • Κουτρουμπέλη Καλλιρόη

  Νοσηλεύτρια ΠΕ

  Νοσηλεύτρια ΠΕ, με αναπληρώτρια την Πολυμέρη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΠΕ.

 • Δημητρακόπουλος Χρήστος

  Ψυχολόγος ΠΕ

  Ψυχολόγος ΠΕ, με αναπληρώτρια την Ελευθερίου Φωτεινή, Βιολόγο ΠΕ.

 • Ζαμπέλης Δημήτριος-Περσεύς

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, με αναπληρωτή τον Αθανασάκη Γεώργιο, Ειδικευόμενο Παθολογίας.

 • Μούρμουρας Νικόλαος

  Επιμελητής Α' Ουρολογίας

  Επιμελητής Α’ Ουρολογίας, με αναπληρωτή τον Κάσινο Νέαρχο, Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας.

 • Νικολαϊδης Ιωάννης

  Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής

  Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής, με αναπληρωτή τον Γαβριελάτο Γεράσιμο, Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας.

 • Χελιώτη Ελένη

  Δ/ντρια Νεφρολογίας

  Διευθύντρια Νεφρολογίας, με αναπληρώτρια την Παπαδάκη Μαρίνα, Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής.

 • Κατσαντώνης Ιωάννης

  Δ/ντρια Βιοπαθολογίας

  Διευθυντής Δερματολογίας, με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Γεώργιο, Διευθυντή Παθολογίας.

 • Ζαρκωτού Ολυμπία

  Πρόεδρος

  Διευθύντρια (προσωρινή Προϊσταμένη) του Μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Divider, Excerpt, Social icon can be disabled

Personnel With Carousel

 • Ματσάγγος Σπυρίδων

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων TE

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, με αναπληρώτρια την Πενίδου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ.

 • Κουτρουμπέλη Καλλιρόη

  Νοσηλεύτρια ΠΕ

  Νοσηλεύτρια ΠΕ, με αναπληρώτρια την Πολυμέρη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΠΕ.

 • Δημητρακόπουλος Χρήστος

  Ψυχολόγος ΠΕ

  Ψυχολόγος ΠΕ, με αναπληρώτρια την Ελευθερίου Φωτεινή, Βιολόγο ΠΕ.

 • Ζαμπέλης Δημήτριος-Περσεύς

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

  Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, με αναπληρωτή τον Αθανασάκη Γεώργιο, Ειδικευόμενο Παθολογίας.

 • Μούρμουρας Νικόλαος

  Επιμελητής Α' Ουρολογίας

  Επιμελητής Α’ Ουρολογίας, με αναπληρωτή τον Κάσινο Νέαρχο, Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας.

 • Νικολαϊδης Ιωάννης

  Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής

  Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργικής, με αναπληρωτή τον Γαβριελάτο Γεράσιμο, Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας.

 • Χελιώτη Ελένη

  Δ/ντρια Νεφρολογίας

  Διευθύντρια Νεφρολογίας, με αναπληρώτρια την Παπαδάκη Μαρίνα, Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής.

 • Κατσαντώνης Ιωάννης

  Δ/ντρια Βιοπαθολογίας

  Διευθυντής Δερματολογίας, με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Γεώργιο, Διευθυντή Παθολογίας.

 • Ζαρκωτού Ολυμπία

  Πρόεδρος

  Διευθύντρια (προσωρινή Προϊσταμένη) του Μικροβιολογικού εργαστηρίου.