Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Η «ψηφιακή δήλωση γέννησης» θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4659/2020 και ενεργοποιήθηκε
με τη δημιουργία σχετικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών
του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την εν λόγω δράση, η οποία έχει καθολική εφαρμογή από
1152020 εντός του χώρου γέννησης, πλήθος διαδικασιών ολοκληρώνεται πλέον από ένα
μοναδικό σημείο επαφής, ήτοι:

  • Δήλωση γέννησης τέκνου
  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Απόδοση ΑΜΚΑ στο τέκνο
  • Εγγραφή τέκνου σε δημοτολογική (οικογενειακή) μερίδα
  • Εγγραφή τέκνου σε ασφαλιστικό φορέα
  • Αίτηση για το επίδομα γέννησης ύψους 2.000,00€ για κάθε παιδί

Η διαδικασία της Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης περιγράφεται στον παρακάτω οδηγό

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Brief Guide-Digital Birth Registration

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166