Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Επόπτες Δημόσιας Υγείας

Επόπτες Δημόσιας Υγείας στο χώρο του Νοσοκομείου.

Σκοπός : είναι η εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας στον χώρο του           Νοσοκομείου, ώστε να προστατεύεται και να προάγεται η Δημόσια Υγεία.

Το έργο του επόπτη δημόσιας υγείας είναι;

 • Υγειονομικός έλεγχος όλων των χώρων του Νοσοκομείου .
 • Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων.
 • Διενέργεια Υγειονομικού Ελέγχου  στα  βιβλιάρια  υγείας του  προσωπικού  εστίασης  και καθαριότητας
 • Δειγματοληψίες τροφίμων και νερού για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο.
 • Συνεχή επιμόρφωση μέσω επιστημονικών προγραμμάτων του Υπ Υγείας.
 • Υγειονομικός έλεγχος συστημάτων ύδρευσης .
 • Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων
 • Έλεγχος της καθαριότητας του νοσοκομείου

 

 • Διανομή << οδηγού Διαχείρισης Αποβλήτων>> σε αφίσες και φυλλάδια σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού. .
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΜ (ΥΔΑΥΜ).
 • Εκπαιδευτικές ομιλίες στο προσωπικό του νοσοκομείου για την διαχείριση των ΕΑΥΜ.
 • Οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία προγραμμάτων εντομοκτονίας, μυοκτονίας  και απολυμάνσεων
 • Συμμετοχή σε επιτροπές
 • Α). σύνταξης προδιαγραφών για την Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων ΥΜ
 • Β) στην 2η ΥΠΕ για την αξιολόγηση ΕΚΔΑΥΜ των Νοσοκομείων
 • Γ) επιτροπή. σύνταξης προδιαγραφών εντομοκτονίας – μυοκτονίας
 • Δ) επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων
 • Ε) συνεργασία των επισκεπτών υγείας για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Επικοινωνία: τηλ&φαξ.: 2104592112.

Ε.Δ.Υ.: ΤΕΣΣΕΡΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ,   ΚΡΕΠΟΥΡΗ   ΜΑΡΙΑ

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166