Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Λειτουργία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο μέρος του Υγειονομικού Συστήματος.
Ενσωματώνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της ασθένειας και τη νοσηλευτική φροντίδα των αρρώστων και ατόμων με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιών, σε όλες τις δομές και τα επίπεδα Υπηρεσιών Υγείας.
Κέντρο της είναι ο άνθρωπος, σκοποί της η παροχή ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας, η αποκατάσταση, η βελτίωση του Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης και η προαγωγή της υγείας.
Η άσκηση της απαιτεί αναλυτική σκέψη, δημιουργική φαντασία, επιστημονική κατάρτιση και ελεύθερη αλλά υπεύθυνη νοσηλευτική κρίση για λύση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Παροχή ποιοτικής φροντίδας στους αρρώστους
 • Οργάνωση Νοσηλευτικής Φροντίδας
 • Στελέχωση
 • Προάσπιση της Δεοντολογίας του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος
 • Εκπαίδευση
 • Υποστήριξη ερευνητικών προσπαθειών

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βασικοί στόχοι είναι:

 • Η εφαρμογή νέων προτύπων νοσηλευτικής φροντίδας
 • Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας προσανατολισμένη στις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς
 • Βελτίωση της υλικοτεχνικής δομής
 • Εισαγωγή και χρησιμοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας προς όφελος ασθενών και εργαζομένων
 • Στήριξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων
 • Η αναβάθμιση του ρόλου των νοσηλευτριών/ων

Διεύθυνση

Ζαννή & Αφεντούλη, Πειραιάς

Τηλ.Κέντρο: 213 20 81 000  

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166