Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Τμήμα Προμηθειών

Προϊσταμένη  Τμήματος Προμηθειών: Κοσκινά  Βαρβάρα

              ΤΗΛ: 2104592554

              email: kantifes@tzaneio.gov.gr

Το τμήμα Προμηθειών απαρτίζεται από :

  • Γραφείο Προμηθειών

               ΤΗΛ: 2104592160 -2104592593 -2104592592

               email:promithion@tzaneio.gov.gr

  • Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού

               ΤΗΛ: 21045922587 – 2104592463

               email:ygyliko@tzaneio.gov.gr

  •    Διαχείριση Υλικού

               ΤΗΛ: 2104592350 – 2104592157 – 2104592156

               email: ylikou@tzaneio.gov.gr

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166