Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Φαρμακείο

Σκοπός της λειτουργίας του φαρμακείου  είναι:

  • Η χορήγηση φαρμάκων με ατομική συνταγή για τους νοσηλευόμενους του νοσοκομείου.
  • Η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους Εξωτερικούς ασθενεί και στους ασθενείς που δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη (κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9 έως 13 )
  • Ο εφοδιασμός, η διαχείριση και η χορήγηση σε όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα του αποστειρωμένου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων.

αααα

ασδαδαδσαδσαδσ

δδδδδδδ

φγηφηφηγφηγφ

πππππππ

γγγγγγγ

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166