Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου

Το εργαστήριο Μελέτης ύπνου, αποτελεί τμήμα υψηλής τεχνολογίας, που λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας και βελτιώνεται ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ασχολείται με τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια του ύπνου καθώς και με τις ημερήσιες συνέπειες διαταραχών που συμβαίνουν στον ύπνο.

Λειτουργεί ως Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο όλη την εβδομάδα από τις 11:30 έως τις 13:30. Στο ιατρείο αυτό σε προκαθορισμένο ραντεβού μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τον ύπνο.

Οι συνηθέστερες παθήσεις είναι αϋπνίες, σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών στον ύπνο, διαταραχές κιρκάδιου ρυθμού (εργασία με βάρδιες, σύνδρομο αλλαγής χρονοζώνης κλπ), σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, παραϋπνίες, σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων ανώτερων αεραγωγών, ναρκοληψία, νυχτερινοί τρόμοι. Αλλά και ασθενείς με καρδιαγγειακά ή νευρολογικά νοσήματα παραπέμπονται για εξέταση, διότι έχει πλέον αποδειχθεί στενή σχέση των νοσημάτων αυτών με τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. Επίσης παρακολουθούνται οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή.

Ανάλογα με το πρόβλημα μπορεί να χρειασθεί να εισαχθεί ο ασθενής στην Μονάδα Μελέτης Ύπνου προκειμένου να υποβληθεί σε καταγραφή συγκεκριμένων
λειτουργιών. Οι εξετάσεις γίνονται σε κατάλληλα εξοπλισμένους θαλάμους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 – 4592854.

Βρείτε γιατρό

Open visitation with only two visitors in a room at any given time. No one under 12 years of age may visit without permission .

Εξωτερικά Ιατρεία

Open visitation with only two visitors in a room at any given time. No one under 12 years of age may visit without permission .

Οδηγίες προσέλευσης

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας email

Επείγοντα ραντεβού

Καλέστε : 213 20 80 444