Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΡΥΓΙΚΗ

 

 

                                                             ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ_Ψ9ΟΧ46906Κ-Ω22

ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ_ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ_ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ)

 

 

                                                 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ                  

                                                Αλλαγή ώρας από 12.00 μμ σε 11.30 π.μ            

στη κλήρωση που θα γίνει την 6η-12-2023, ημέρα Τετάρτη, στο Γραφείο της Διοίκησης του Νοσοκομείου {4ος όροφος}  για τον καθορισμό της προτεραιότητας εγγραφής στον κατάλογο κατά την πρώτη εφαρμογή της  υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.55795/05-10-2023 υπουργικής απόφασης για εκπαίδευση στην εξειδίκευση της «Επεμβατικής Καρδιολογίας», {σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 16459/05-12-2023 πρόσκλησης}

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗ 9ΡΝ746906Κ-ΠΒ3

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσκληση στη κλήρωση που θα γίνει την 6η -12-2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00μ. στο Γραφείο της Διοίκησης του Νοσοκομείου {4ος όροφος}  για τον καθορισμό της προτεραιότητας εγγραφής στον κατάλογο κατά την πρώτη εφαρμογή της  υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.55795/05-10-2023 υπουργικής απόφασης για εκπαίδευση στην εξειδίκευση της «Επεμβατικής Καρδιολογίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 06.12.2023 Ψ4ΠΞ46906Κ-Υ4Ρ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Πρόσκληση στη κλήρωση που θα γίνει την 15η -11-2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00μ. στο Γραφείο της Διοίκησης του Νοσοκομείου {4ος όροφος}  για τον καθορισμό της προτεραιότητας εγγραφής στον 1ο κατάλογο κατά την πρώτη εφαρμογή της  υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.4133/16-01-2023 υπουργικής απόφασης για εκπαίδευση στην εξειδίκευση του «Σακχαρώδη Διαβήτη».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΑΔΑ_6ΓΡΛ46906Κ-Ν57)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΨΧΣ646906Κ-ΩΨ5

1ος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ {ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ_ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ_ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ}

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ήτοι από 01-11-2023 έως & 03-11-2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9Γ0446906Κ-ΘΔ8

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Στο υπ’ αριθ. 6287/Β’/01-11-2023 ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί η υπ’ αριθ. Γ4α/οικ.55795/05-10-2023 υπουργική απόφαση σχετικά με την «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Καρδιολογία».

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας: η σειρά προτεραιότητας  καταχώρησης στους καταλόγους των εκπαιδευτικών κέντρων, των ιατρών που θα υποβάλουν αίτηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης, θα καθοριστεί μετά από κλήρωση μεταξύ των ιατρών κάθε καταλόγου, η οποία θα διενεργηθεί από το νοσοκομείο, στο οποίο ανήκει το κέντρο εκπαίδευσης. Για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου προκειμένου να παραστούν όσοι το επιθυμούν. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στον ιστότοπο του νοσοκομείου. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πάροδο των δέκα (10) εργασίμων ημερών και εφεξής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

ΦΕΚ 6287.Β’.01_11_23 {ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ}

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΡΟΪΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΓΥΡΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΝΤΑ ΖΩΗΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166