Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

Προσλήψεις - Διορισμοί - Εξειδίκευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

(Αριθμός προκήρυξης: 11980/16-09-2021 & ΑΔΑ: ΨΘ2246906Κ-Γ35)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Αρχίζει στις 23-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι) & λήγει στις 07-10-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ-ΙΑΤΡΟΥ-ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Βρείτε γιατρό

Εξωτερικά Ιατρεία

Οδηγίες προσέλευσης

Ραντεβού εξ. Ιατρείων

Τηλ. 1535

Επείγοντα

ΕΚΑΒ 166